Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pizzetky.cz.

 

Provozovatel a provozovna:
Mgr.A. Michaela Meera

Studio Ponte La Vita

Pernerova 11/293
186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 68409923
DIČ: CZ7161272657, nejsem plátce DPH.

 

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem  Prahy 12, č.j. ŽO/5052/2009/2
(dále jen "prodávající")

 

Způsob objednání

Zboží je možné objednat na e-shopu Pizzetky, emailem nebo osobně ve Studiu Ponte La Vita a

spřátelených prodejnách pod názvem Pizzetky POINT.

 

Email: eshop@pizzetky.cz

 

2. Platební podmínky CZK

 

 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - Fio banka 2100412191/2010
 • Platba kartou - platební brána
 • V hotovosti
 • Platba kartou - platební terminál

Cena poštovného

U každého nákupu nad 4 000,- Kč je poštovné zcela ZDARMA.
Hodnotou nákupu pro získání dopravy zdarma se rozumí pouze objednané zboží (tzn. nezahrnuje poštovné).

 

Dodací podmínky a způsob doručení pro ČR 

 V současnosti máte na výběr z těchto způsobů dopravy:

 

 • Osobní odběr - 20,-kč - studiu Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8
 • Zásilkovna ČR - 90,-kč - platí na všechno zboží bez rozdílu
 • Doporučeně - Česká pošta - 75,-kč Kč - platí pro Pizzetky, knihy a doplňky
 • Balíček do ruky- Česká pošta - 160,-kč

U výrobků skladem Vaši objednávku expedujeme do 72 hodin od obdržení potvrzení objednávky (v pracovní dny, tzn. objednávku odeslanou v pátek expedujeme v pondělí). Doba doručení se u jednotlivých dopravců liší, většinou však nepřesáhne 2 pracovní dny. Objednané zboží tak pravděpodobně obdržíte do 4-7 pracovních dnů.

 

Info k platbám a vyráběným modelům na míru přes e-shop Pizzetky

Pokud vaše objednané modely nemáme skladem a musíme vám je vyrobit,

je třeba je uhradit předem, buď platebním převodem nebo platbou kartou online.

Vyrobené modely, nejsou-li skladem, nezasíláme na dobírku, pouze doporučeně nebo balíčkem do ruky.

Vyrábíme-li vám modely na míru, tzn. podle vašich zaslaných měřenek, nevztahuje se na ně vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů dle § 1837 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku.

 

Důležité upozornění:

Při doručení zboží, prosím ihned pečlivě zkontrolujte obal, zda není poškozen. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti (balík je potrhán, zboží je zničeno,…), balík nepřebírejte a okamžitě jej vraťte po řidiči nazpět. Pokud zjistíte poškození zboží po rozbalení zásilky, okamžitě kontaktujte klientservis (max. však do tří dnů včetně data převzetí dobírky), kde s Vámi bude sjednány podmínky reklamace. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci nebude reklamace balíku brána v potaz.
 

3. Platební podmínky SK

 

Odchozí platba ze Slovenska, nemáte-li banku Fio

Napište číslo účtu ve formátu IBAN: CZ7020100000002100412191

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Platbu v měně EUR zadejte jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí.
Některé banky nabízí rovnou i platbu v czk, tak ji zadejte.

Odchozí platba ze Slovenska, máte-li banku Fio

Poslat platbu - Převod uvnitř banky Fio- a v měně zatrhnete CZK
Napište číslo účtu ve formátu 2100412191
Platbu zasíláte v czk.
V rámci Fio jsou poplatky na obou stranách nulové.

 

Dodací podmínky a způsob doručení pro SR 

 V současnosti máte na výběr z těchto způsobů dopravy:

 

 • Osobní odběr - 20,-kč - studio Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8
 • Doporučeně - Česká pošta - 230,-kč Kč - platí pro Pizzetky, knihy a doplňky
 • Zásilkovna SK - 150,-kč - platí na všechno zboží bez rozdílu

 

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.pizzetky.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

 

4. Odstoupení od smlouvy

 

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, přičemž zboží předává prodávajícímu zabalené v originálním balení, včetně neporušuné etikety, faktury či paragonu a napsané Smlouvy: Odstoupení od kupní smlouvy na č......uzavřené na dálku , pokud zakoupené zboží na e-shopu Pizzetky bylo skladem.

 

Pokud se zboží-modely Pizzetky vyrábí na míru podle zaslaných měřenek klientky, tak dle § 1837 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů a je třeba písemně zdůvodnit vrácené zboží. Zboží dodané kupujícímu bez vady není reklamace. Za zboží vyrobené na míru peníze nevracíme, lze jej vyměnit za jiné ve stejné hodnotě zboží, které bylo již vyrobeno nebo je můžeme dle přání upravit.

4.2 Kupující k odstoupení od smlouvy může využít písemné žádosti a to formou elektronickou či písemnou na příslušnou adresu prodávajícího ( info@pizzetky.cz nebo písemnou formou na adresu Ponte La Vita, Michaela Meera, Pernerova 11/293, Praha 8, 186 00.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, do 14 dnů mu vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Vrácení platby se nevztahuje na poštovné. Nebo vymění zboží za jiné.

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

 

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů po uzavření smlouvy.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo odstoupit od smlouvy.

 

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční lhůty v důsledku nesprávně určené velikosti (shrnování, rolování, vytahování), nesprávného ošetřování výrobku a nedodržování návodu na používání nebo opotřebením způsobeným obvyklým užíváním. Mechanické poškození výrobku (protržení, vytahaná kolena, lokty ošoupaný materiál od kabelek apod.) nelze uznat jako reklamaci.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Při prodeji spotřebního zboží je záruka 24 měsíců.

 

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady do 1 měsíce od data nahlášení této vady, kterou kupující nahlásil prodávajícímu do 7 dnů od data dodání zboží na adresu kupujícího.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.6 Oděvní zboží bude k reklamaci předáno takto: a) Odstupuje-li kupující od uzavřené smlouvy ve lhůtě do 14 dnů bez udání důvodu,  předá nebo zašle kupující zakoupené oděvní zboží v originálním balení s vystaveným dokladem a písemným odstoupením od smlouvy.

b) Reklamuje-li kupující zboží v delším časovém horizontu a zakoupené oděvní zboží již používal, přinese nebo zašle oděvní zboží vyprané, s dokladem o zakoupeném zboží, včetně písemné znění reklamace.

 

 

7. Ochrana osobních údajů

 

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

 

8. Závěrečná ujednání

 

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

Pizzetky

Pizzetky
Pernerova 11/293
Praha 8
18600
IČO: 68409923
+420 608860023 info@pizzetky.cz www.pizzetky.cz
www.pontelavita.cz
Facebook: Pizzetky
www.pizzetky.cz