Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Bezpečí vašich osobních údajů bylo, je a bude pro nás prioritou

 

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom,

jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme,

navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

 

 

2. Správce osobních údajů

 

Jsme dílem fyzické osoby Mgr.A. Michaely Bakotové, sídlo Papírníkova 612/17, Praha 4, 142 00 Praha 4.

M. Bakotová provozuje webové stránky www.pizzetky.cz. a je také správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, jste-li naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu. Dále máme vaše údaje u správce Mailchimps, který plní zásady GDPR. Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 608 860 023 nebo prostřednictvím e-mailu info@pizzetky.cz

 

 

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

 

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

 

 

KUPNÍ SMLOUVA

 

K naplnění kupní smlouvy (zaslání zboží z e-shopu) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a doručovací adresa, případně další fakturační údaje (například IČ). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 

ÚČAST NA AKCI

 

K umožnění účasti na semináři (dále jen „Akce) (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ). K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na Akci (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme v nutném rozsahu vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

 

Každý účastník semináře může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům Pizzetek. Vždy jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

 

 

ZASÍLÁNÍ  NOVINEK

 

K zasílání novinek nezbytně potřebujeme Váš e-mail (plnění smlouvy). Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme provozovat zasílání novinek, resp. dokud neuplatníte právo na ukončení zasílání elektronických zpráv. V případě zneplatnění Vaší e-mailové adresy, kdy nebude možné elektronické zpravodaje doručovat na Vámi zadanou adresu, vyřadíme Vaše osobní údaje z evidence pro tento účel do jednoho (1) roku od zjištění uvedeného stavu.

 

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

Jste-li naším zákazníkem (kupujícím z e-shopu nebo účastníkem námi pořádaných akcí), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů (zákonná povinnost). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

 

 

MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu. Odběr veškerých našich obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném newsletteru  s textem „Odhlašuji se s Pizzetkových novinek“ Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu pěti (5) let.

 

 

4. Cookies a reklamy

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť věříme, že Vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně. 

 

 

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

6. Předání osobních údajů třetím osobám

 

K Vašim osobním údajům má přístup pouze majitelka firmy Michaela Bakotová.

 

 

7. Předávání dat mimo evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

 

 

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@pizzetky.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.

 

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje).

 

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě. Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

 

 

Pizzetky

Pizzetky
Pernerova 11/293
Praha 8
18600
IČO: 68409923
+420 608860023 info@pizzetky.cz www.pizzetky.cz
www.pontelavita.cz
Facebook: Pizzetky
www.pizzetky.cz