Vize Pro Plnohodnotný Život mužů, žen a dětí

Tato Vize se intenzivně snášela celé tři roky od vzniku projektu PIZZETKY.

Záměrem je založení spolku - společnosti, která bude vystavena na zcela nových principech právě pro plnohodnotný život nás všech.

Podporovat bytosti a vytvářet takové skutky, aby se lidem žilo svobodně, lépe a šťastně.

Zcela nové principy a pilíře, na kterých spolek bude vystavěn, se postupně snáší a představí se během roku 2016.

Bytostně cítím v celé bytosti, že jsem se na Zem inkarnovala právě pro založení této společnosti.

Naplňuji tím "svou" misi - poslání, pro blaho všech bytostí.

První spontánní akcí byla dražba Pizzetek, založil se tím základní kámen pro první větší projekt roku 2016,

“ Viďme ženy, které vědomě tvoří.”

( Rituálem dražby nás provedla Sofie Kalyani Sarras. Benefiční dražba Pizzetek vynesla 13 130,-Kč + vaše příspěvky 6 225,-kč...celkem krásných 19 355,-kč. Na fotografii jsou ženy průvodkyně lektorky, tak i majitelky vydražených Pizzetek. Zleva: Ida Sára Keltnerová, Sofie Kalyani Sarras, Michaela Meera, Monika Michaelaová, Štěpánka Čížková, Tereza Tara, Michaela Sachrová, Leny Lvosvská, majitelka vydražené Pizzetky a Renata Šťastaná)

 

Záměr této VIZE je naplnit ji, a to určitými reálnými aktivitami – Uměleckými díly, které se během tohoto roku vytvoří a představí veřejnosti.

Vědomé tvořící ženy naší vlasti,….ženy, tvořící mnohdy už mnoho let. 

Vnímám, že každá z nás…tím, jak koná, přináší bytostem a do celé rodiny štěstí..

TO JE plno-hodnotné pro vyvážení rozštěpeného světa a “postupné" uznání ženského principu v každé bytosti. A záměrem je tento princip, tento celek - tuto sílu přes vědomé dílo vyzářit ven i více do veřejnosti. Postupně se dějí podobné aktivity a tato VIZE je takovým Univerzálním pro všechny…....tak jako Pizzetka, která spojuje ženy napříč vyznáním, věkem, různýchi odlišností…

A záměrem Pizzetek je zvědomění ženskosti, spojení dělohy & srdce a tím postupně otáčet pozornost k podstatě Kdo Jsem. Tato podstata je základ pro vědomý život ve všech tělech.Snesla se 3-4 díla, na které se v průběhu půl roku budou různými formami vytvářet finanční fondy pro jejich vznik a šíření. Zatím konkrétně nemohu sdělit, o jaká díla jde, neb je to velmi křehké a prvotní je držet energii záměru a celé vize.

Postupně se vše otevře a jsou vítané jakékoli propojení i z vaší strany...vše se děje samo, bez úsilí…pro štěstí všech.

 

Název VIZE a motta akce roku 2016, je spolutvořivé dílo Michaely Meery, Sofie Kalyani Sarras a Štěpánky Čížkové.

 

Pizzetky

Pizzetky
Pernerova 11/293
Praha 8
18600
IČO: 68409923
+420 608860023 info@pizzetky.cz www.pizzetky.cz
www.pontelavita.cz
www.inoutbody.cz
archiv: www.michaelabakotova.cz
Facebook: Pizzetky
www.pizzetky.cz