Vize Pro Plnohodnotný Život mužů, žen a dětí

Tato Vize se intenzivně snášela celé tři roky od vzniku projektu PIZZETKY. Záměr této VIZE je naplnit ji, a to reálnými aktivitami – Uměleckými díly, které se vytvoří pro podporu Života. Budoucím záměrem je založení spolku - společnosti, která bude vystavena na zcela nových principech právě pro plnohodnotný život nás všech, podporovat se mezi sebou, podporovat bytosti a vytvářet takové skutky, aby se lidem žilo svobodně, lépe a šťastně. Zcela nové principy a pilíře, na kterých spolek bude vystavěn, se postupně snáší a naplňují jednotlivými aktivitami. 

Pro štěstí a blaho všech bytostí.

První spontánní akcí byla dražba Pizzetek, založil se tím základní kámen pro první větší projekt roku 2016,

“ Viďme ženy, které vědomě tvoří.”

( Rituálem dražby nás provedla Sofie Kalyani Sarras. Benefiční dražba Pizzetek vynesla 13 130,-Kč + vaše příspěvky 6 225,-kč...celkem krásných 19 355,-kč. Na fotografii jsou ženy průvodkyně lektorky, tak i majitelky vydražených Pizzetek. Zleva: Ida Sára Keltnerová, Sofie Kalyani Sarras, Michaela Meera, Monika Michaelaová, Štěpánka Čížková, Tereza Tara, Michaela Sachrová, Leny Lvosvská, majitelka vydražené Pizzetky a Renata Šťastaná)

Vědomé tvořící ženy naší vlasti,….ženy, tvořící mnohdy už mnoho let. 

Vnímám, že každá z nás…tím, jak koná, přináší bytostem a do celé rodiny štěstí..

TO JE plno-hodnotné pro vyvážení rozštěpeného světa a “postupné" uznání ženského principu v každé bytosti. A záměrem je tento princip, tento celek - tuto sílu přes vědomé dílo vyzářit ven i více do veřejnosti. Postupně se dějí podobné aktivity a tato VIZE je takovým Univerzálním pro všechny…....tak jako Pizzetka, která spojuje ženy napříč vyznáním, věkem, různýchi odlišností… A záměrem Pizzetek je zvědomění ženskosti, spojení dělohy & srdce a tím postupně otáčet pozornost k podstatě Kdo Jsem. Tato podstata je základ pro vědomý život ve všech tělech.Snesla se 3-4 díla, na které se v průběhu půl roku budou různými formami vytvářet finanční fondy pro jejich vznik a šíření. Zatím konkrétně nemohu sdělit, o jaká díla jde, neb je to velmi křehké a prvotní je držet energii záměru a celé vize.

Postupně se vše otevře a jsou vítané jakékoli propojení i z vaší strany...vše se děje samo, bez úsilí…pro štěstí všech.

 

Název VIZE a motta akce roku 2016, je spolutvořivé dílo Michaely Meery, Sofie Kalyani Sarras a Štěpánky Čížkové.

 

Proč podporujeme tuto iniciativu?

 

M. Meera: "Je to dlouhý příběh...jediná věta mé sestry:

„Ale jedinec nic nezmění, nemá to cenu“,

spustila sled událostí.

Těmi ústy nemluvila jen ona, promlouvalo skrze ní mnoho dalších předků, kteří tím žili a svým dětem dále předávali.

Toto „zažrané“ přesvědčení bere všem lidem vnitřní sílu. A tak byla vyslána modlitba o rozpuštění tohoto postulátu do všech úrovní....začala jsem ještě více slyšet děti, jejich vnitřní volání. Někde už je vyslyšeli, třeba v Řecku, kde se za ně rodiče postavili v desetitisícové demonstraci proti nesmyslným opatřením ve školách. A co u nás? Ptala jsem se...a hned druhý den na mě na FB vykoukl silný motiv Ilony Pánkové a tak jsem se s ní spojila. Mezi tím jsem se opět přesvědčila, že mám-li v sobě jasno a klid, tak se stávám neviditelná bez roušky v obchodním centru, bance nebo prodejně s prádlem. Také příběhy blízkých přátel, kdy jeden z manželů je C19 pozitivní, druhý s dětmi negativní, i po karanténě, aniž by měnili své životní návyky. Informace o vysoké nakažlivosti jsou fakt už mimo.Vzpomněla jsem si, jak mi celé jarní C19 období byly posílány situace, kdy se mám ozvat a vykonat.

 

Má mnohaletá praxe znalosti těla, dechu, meditace mne dovedla do bodu poznání, že vše je dobré. A proto je dobré se ozvat. Mému tělu bude za dva měsíce 49 let, jeho imunita i vnitřní stav orgánů je v kondici 20-letého člověka. Jsem na této planetě jeho jediným vlastníkem (kromě Boha) a má za něj zodpovědnost pouze Michaela, než z něj odejde.

 

Být nástrojem pro nejvyšší dobro všech zúčastněných může mít různé podoby :-) a nyní jsem dovedena tam,

kde má být pomoženo, a proto se vytvořily BEZROUŠKY z krajek, coby symbol nesmyslnosti všech plošných opatření. Jsem promovaný umělec Mgr.A. a tato výzva je mým uměleckým vyjádřením.

Mnoho přátel si mne už na jaře dobíralo, abychom šili krajkové roušky, když vyrábíme Pizzetky ( italsky il pizzo= krajka),

ale nebyl důvod. Nyní je. Prodejem BEZROUŠEK finančně pomůžeme rodičům, kteří se obracejí na právníky a chtějí se postavit za své děti i soudně. A to má smysl. Nyní podpoříme Ilonu Pánkovou s rodinou.

 

Ilona Pánková Jsme s rodinou připraveni podat k soudu žádost o předběžné opatření. Aby soud určil jestli děti musí mít roušku, jestli je to protizákonné, o čemž jsem přesvědčena. Děti ze zákona mají právo na vzdělávání. Zato tam není nic o rouškách. Plošná opatření mimo stav nouze by neměla být platná a my bychom je neměli respektovat, pokud jsou v rozporu s naším vědomím a svědomím. Ráda bych celé své rodině a hlavně dětem chránila zdraví opravdově. Dechem, životním stylem.

Chtěla bych, aby se roušky používaly v souladu se zdravím lidí."

www.ilonapankova.cz

FB: https://www.facebook.com/Ilona.Punk

 

 

BEZROUŠKY JSOU POZITIVNÍ, dá se skrze ně opravdu dýchat:-)

A pokud dobře nedýcháme, naše tělo trpí.

To už jsme si zkusili všichni, tak s tím pojďme něco udělat, pro nás samotné a pro naše děti.

 

Pro nové přesvědčení:

„ KAŽDÝ ČIN JEDNOTLIVCE VYVĚRAJÍCÍ ZE SRDCE MÁ CENU.“

 

 

Odkazy, které vnitřně rezonují pravdou:

 

Rouška a právo - Česká justice

 

www.dychamespolu.cz

 

Co skutečně pod rouškami a štíty dýcháme

 

Prof. Mudr. Jan Žaloudník- senátor, bývalý ředitel Masarykova onkologického ústavu a

bývalý děkan Lékařské fakulty MU v Brně

 

a vykazovat je z obchodů nebo hospod.

Pizzetky

Pizzetky
Pernerova 11/293
Praha 8
18600
IČO: 68409923
+420 608860023 info@pizzetky.cz www.pizzetky.cz
www.pontelavita.cz
Facebook: Pizzetky
www.pizzetky.cz