Přechodový rituál pro ženy - CYKLUS DUHOVÉ RŮŽE - BRNO 5.10.2013 A PRAHA 27.10.2013

INICIACE PRO ŽENY

 

Doplnění chybějící iniciace Menarché v dospělosti Vám může přinést znovu-napojení na zdroje ženské síly a moudrosti.
Pocítíte léčení a požehnání vaší ženské rodové linie do minulosti i do budoucnosti.
Mohou se vám aktivovat dary a potenciály, které máte předávat v životě dál.
Otevře se Vám nová cesta ženské tvořivosti, pospolitosti, naplnění i radosti.
Celá iniciace přináší také větší ukotvení tady na Zemi a naladění se na vibraci Gaii, která je v celém procesu velkou podporou.
Spojení se živly přináší zdravou a vitální energii pro naše fyzická těla, buňky a orgány. Můžeme pak vytvářet životy ve větší harmonii s celou planetou.

 

       Projekt Pizzetky představuje          

" Přechodové rituály Menarché pro ženy v době Vodnáře"

 

BRNO 5.10.2013 10:00 - 20:00 - Centrum Majka, Hybešova 8, Brno

PRAHA 27.10.2013 10:00 - 20:00 - Maitrea, Týnská 6, Praha 1

 

Ve spolutvořivosti téma představí Michaela Meera a Lenka Marie

 

Cena přechodového rituálu 2 500,-kč.

BRNO: Vaše účast je potvrzena zaplacenou zálohou 1 000,-kč.

PRAHA: Přihlášky zde: ( bude doplněno)


Rezervace:
Michaela Meera  Email:  info@pizzetky.cz   Tel: 608 860 547
    Lenka Marie     Email:  svetlozeme@email.cz  Tel: 731 979 445

 


www.pizzetky.cz    www.svetlozeme.cz  

 

Mgr.A. Michaela Meera Bakotová a Lenka Marie Horňáková

Michaela Meera na obrázku vlevo:

Pizzetky - Tento vědomě vytvořený nástroj obrací ženu k sobě, ke svému ženství.
Dotýká se žen všech smýšlení i přesvědčení....ženství sídlí v děloze, pánvi, bocích.
Tam vzniká život lidský. Tam je síla i zranitelnost.
Pizzetka jemně a důstojně otevírá tato témata v radosti i se silou vodnáře, t.j. jasně, pravdivě i rychle.
Oceňuji svou cestu, kterak mne přivádí k sobě, k vědomí sebe-duši v ženském těle.
To mohu předávat dál, za sebe i ve spolutvořivosti s další ženou. Lenkou Marií.
Obě tak přinášíme nový vodnářský léčivý obraz pro nás ženy. Je možné tvořit vzájemně, bezpodmínečně, bez soutěže.
Naše živé spojení vám předkládá obraz této cesty pro nové vztahy – žena k ženě, matka k dceři, dcera k matce...

Lenka Marie na obrázku vpravo:

Když mně Míša oslovila s nabídkou spolutvorby přechodových rituálů, uvědomila jsem si, jak jsem na tento krok byla připravovaná.
Ukázalo se hodně kroků, spontánních iniciací a spojení s různými aspekty ženské energie, které předcházeli tomu, abych na to mohla říct ano. 
Jsem vděčná za to, že můžeme naplňovat toto dílo v společném propojení, kde se láska, síla a moudrost násobí pro všechny zúčastněné. Je to dar.

 

Celé téma přechodových rituálů pro dívky vzniklo přes Pizzetky - sukénky ženství.

Pizzetky sestoupily přes autorku Michaelu Meeru, která poté spontánně oslovila Lenku Marii ke spolutvořivosti. Ve společném vodnářském Duchu bylo vystaveno dílo tak, aby byla vyzdvižena víceúrovňovost tématu. Duše v ženském těle, cítit sebe v ženském těle, cítit hodnotu ženství, prožívat jemnost i sílu svobody rovnocenně s duší v mužském těle. Předávat informace současným dívkám uceleně- víceúrovňově, tím navázat na tradici - dodáním této iniciace připravit dívky pro živost celistvě.

Tím vznikly projekty přechodových rituálů:

Pro dospívající dívky pod názvem CYKLUS DUHOVÉHO PAPRSKU a pro dospělé ženy CYKLUS DUHOVÉ RŮŽE.

Při samotném vzniku projektu se začaly ozývat ženy, zda tato iniciace bude i pro ně....z venku přicházeli dotazy a my si uvědomily, že dospělým ženám tato iniciace chybí. Ženy mohou předávat dcerám hodnotu iniciace zasvěcení Menarché tehdy, mají-li i ony v sobě tuto iniciaci zvědomnělou. Teď se to zdá logické, ale nejdřív se musely ozvat duše dcer, aby maminky začaly reagovat...Universum je moudré, je důležitá postupná cesta.

Symbol duhy je obraz víceúrovňové bytosti a provází celý projekt.

 

Pizzetky

Pizzetky
Pernerova 11/293
Praha 8
18600
IČO: 68409923
+420 608860023 info@pizzetky.cz www.pizzetky.cz
www.pontelavita.cz
Facebook: Pizzetky
www.pizzetky.cz